Vyhledávání

Březen 2018

Velikonoční obrázek

Na konci bžezna jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané Jihlavskými listy, do které jsme odeslali obrázky s velikonoční tematikou.
 
 

Velikonoční dílny

Již tradičně vždy poslední den před velikonočními prázdninami pracují čtvrťáci na rukodělném projektu a malují vajíčka. Letos jsme vyráběli tradiční kraslice malované voskem a zdobený věnec z březového proutí.
 

Andersenova noc

V pátek 23. března se 1. a 4. třída zapojily do projektu Noc s Andersenem. Všechny činnosti se točily kolem knížky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, která letos slaví 90 let od svého prvního vydání. Skupinky starších a mladších dětí přečetly jednotlivé kapitoly, odpověděly na otázky a připravily si krátké scénky příběhů o pejskovi a kočičce. Spolupráce mezi dětmi byla výborná a představení povedená. Společnými silami si děti připravily i občerstvení, upekly dortíky, vyrobily masky pejska a kočičky, záložky do knížek, pejskovi zašily kalhoty,... Prokázaly také svoji odvahu a nasbíraly cestou po "noční" škole části obrázku pejska a kočičky, který na konci cesty složily. Všichni jsme si tento večer užili.
 
Výběr fotografií.                                                                            Všechny fotografie.
 
 

Staré pověsti české

V polovině března pracovali čtvrťáci na svém dalším projektu věnovanému tentokrát našim nejstarším pověstem. Společnou četbu knihy Staré pověsti české jsme si načasovali na dobu, kdy je toto téma probíráno i ve vlastivědě. 21. března jsme si všechny pověsti z doby pohanské i křesťanské rozdělili a ve skupinkách pracovali na různých úkolech, kdy bylo třeba v textu vyhledávat odpovědi na různé záludné otázky a pověsti pak zpracovat i výtvarně. Společně jsme se naučili zpívat písničku "Horymír byl hrdý vladyka" (od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře), která popisuje pověst O Křesomyslu a Horymírovi a také písničku "Pohan jsem a pohan budu" (ze hry České nebe z repertoáru Divadla Járy Cimrmana) o praotci Čechovi . Důležitou částí projektu byla pak i prezentace odvedené práce s vyprávěním pověstí. Všechny děti si zaslouží velikou pochvalu za vzornou  práci.

Inkoustové kočičky

Obrázky kočiček jsou vytvořené technikou malování zmizíkem do inkoustového podkladu.
 

Obličeje

Z barevných papírů děti vyrobily krásné prostorové obrázky.