Vyhledávání

Duben 2015

Jarní práce na zahrádce

Koncem dubna jsme si na školní zahrádce zaseli náš záhonek. Budeme pěstovat ředkvičky, hrášek a fazole. V prvouce jsme si potom o zahrádce povídali, vyplňovali pracovní list a při páteční pohádce vznikly k tématu i pěkné kresby.
 

Africká zvířata

Podle článku ve Slabikáři děti nakreslily krásné obrázky zvířat z Afriky.
 

Projekt "VESELÉ ZOUBKY"

V tomto školním roce jsme se s prvňáčky zapojili do preventivního programu a soutěže DM DROGERIE MARKT a zpracovali projekt o prevenci zubních kazů. Téma "VESELÉ ZOUBKY" prolínalo prakticky všemi předměty. O zoubcích jsme si nejen povídali, ale také zpívali, kreslili, vyráběli, psali, doplňovali a plnili i početní a další úkoly. Na závěr děti dostaly tašku dárečků s produkty péče o zuby. Výstup z projektu jsme zaslali do celostátní soutěže. 

Více fotografií zde.

Zubní pasty

Jedním z výrobků našeho projektu "Veselé zoubky" byly zubní pasty a kartáčky z papíru. Při jejich výrobě jsme kromě papíru využili také víčka od pet-lahví a prázdné cívky od izolepy.
 

Draka bolí zub

V rámci projektu "Veselé zoubky" jsme kreslili postavy z písničky Draka bolí zub, společnými silami jsme opisovali její text a také ji umíme krásně zazpívat.
 

Ptačí hnízda

Obrázky ptáčků v hnízdech jsme vyrobili s použitím barvených papírů a sena.
 

První jarní květiny

V prvouce si v posledních týdnech hodně vyprávíme o jaru. Nejznámější jarní květiny děti dokázaly moc krásně i nakreslit. Na prvňáčky nádherné kresby - květiny jsou jako živé.
 

Motýli - mozaika

Mozaiku děti vytvářely z vaječných skořápek. Využili jsme klasických velikonočních barev na vajíčka, kterými byly prázdné skořápky obarveny.
 

Velikonoční dílny

Těsně před velikonočními prázdninami jsme ve třídě pracovali na dalším rukodělném projektu.. Kromě kraslic zdobených tuší a krupicí jsme vyráběli barevný jarní košíček z vlnité lepenky a kohoutky z kartonového obalu na vajíčka.