Vyhledávání

Květen 2017

Školní výlet Žleby - Chrudim

30. května jsme se společně se 4. třídou vypravili na výlet na zámek Žleby. Navštívili jsme zámeckou oboru, ve které jsme si prohlédli spoustu zvířat, především vzácné bílé jeleny. Viděli jsme ukázku letu dravců, prohlédli jsme si mláďata a dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o zvířatech. Zastříleli jsme si z luku a vyfotografovali jsme se s dravcem na ruce. Potom jsme navštívili zámek, kde jsme poznávali místa z natáčení různých filmových pohádek. V zámecké kapli jsme společně zazpívali píseň "Buchet je spousta" z pohádky Kouzla králů, která byla na žlebském zámku také natáčena. Po prohlídce zámku jsme si prošli rozkvetlý zámecký park. Cestou domů jsme se zastavili ještě v Muzeu loutek v Chrudimi. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, domů jsme se vrátili plní krásných zážitků.
 
Výběr fotografií.                                                                  Všechny fotografie.
 

 

Za pohádkou všemi světadíly - Česká republika

Poslední část etapové soutěže Městské knihovny v Jihlavě vedla domů - do naší vlasti. Společně s pohádkou "Permoník"  a dalších pohádkových postav jsme vyluštili poslední tajenku a řešení spolu s nakreslenými obrázky a vyplněnými pracovními listy odeslali. Teď již budeme jen čekat na vyhlášení výsledků.
 

Dny prevence

18. května se třeťáci zúčastnili v Jihlavě akce Českého červeného kříže na téma prevence dětských úrazů. Naučili se základy poskytování první pomoci, zopakovali si dopravní výchovu, zkusili si chůzi v "opileckých brýlích", seznámili se s prací záchranářů a prohlédli si sanitku. Pro všechny to bylo velmi příjemně strávené odpoledne, ze kterého si žáci odnesli spoustu zajímavých poznatků.

Fotografie zde.

Oslava Dne matek

V pátek 12. května odpoledne proběhlo ve 3. třídě již tradiční setkání dětí a maminek u příležitosti oslavy Dne matek. Pozvání přijali i tatínkové, babičky a dědečkové. Děti si stejně jako v minulých letech připravily program plný zpěvu a tance. Maminkám také zarecitovaly básničky a předaly všechny dárečky, které si pro ně připravily. Společně jsme se snažili o vytvoření neformálního setkání plného pohody, a to se nám snad podařilo.

Fotografie zde.

Výrobky ke Dni matek

Také letos jsme vyráběli dárečky pro maminky k svátku. Ty letošní jsme ladili do žluté, zelené a bílé barvy.
 

Za pohádkou všemi světadíly - Asie

V 5. části etapové soutěže Městské knihovny v Jihlavě jsme se podívali do Asie. Děti nakreslily pěkné obrázky k pohádce O princi se zelenýma očima a vyplnily pracovní listy. V druhé polovině května dostaneme už poslední část soutěže, která by měla být věnovaná českým pohádkám.