Vyhledávání

Květen 2018

Den matek

V pátek 11. května odpoledne proběhlo ve 4. třídě již tradiční setkání dětí a maminek u příležitosti oslavy Dne matek. Pozvání přijali i někteří tatínkové, babičky a dědečkové. Děti si stejně jako v minulých letech připravily program plný zpěvu a tance. Básničky, které letos zazněly, si děti složily úplně samy. Premiéru mělo také maňáskové představení pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda, které děti nacvičují v dramatické výchově. Nechyběly ani vlastnoručně vyrobené dárečky pro maminky. Společně jsme se snažili o vytvoření neformálního setkání plného pohody, a to se nám snad podařilo.
 

Dárečky pro maminky

Jako každý rok jsme i letos pro maminky vyráběli drobné dárečky ke Dni matek, které jsme jim na odpolední slavnosti předali.