Vyhledávání

Květen 2018

Dopravní hřiště

29. května jsme absolvovali třetí část výuky na dopravním hřišti. Protože se jednalo o závěrečnou hodinu, skládaly děti zkoušky pro získání průkazu cyklisty. Dopravní testy i praktickou část zvládly téměř všechny děti.
 

Maňáskové divadlo

V hodinách dramatické výchovy nacvičili čtvrťáci divadelní představení pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Maňásky si děti vlastnoručně ušily v hodinách pracovních činností, kulisy namalovaly ve výtvarné výchově. V průběhu května zahrály pohádku maminkám na Dni matek, dětem v mateřské škole a naposled také ve škole pro své spolužáky z 1. stupně.

Fotografie zde.

Zážitky z výletu

Zážitky z výletu děti hezky popsaly v hodinách slohu. Ve výtvarné výchově k tématu nakreslily i velmi pěkné obrázky.
 

Školní výlet - Pernštejn

16. května jeli žáci 1. a 4. třídy na celodenní výlet. Nejprve navštívili farmu Eden v Bystřici nad Pernštejnem, kde absolvovali tematický program "Procházka rájem". Prohlédli si farmu se zvířaty a svezli se na koních. Navštívili panské bydlení a horáckou vesničku, kde se seznámili se starými řemesly. Dalším cílem výletu byl jeden z nejkrásnějších hradů České republiky - Pernštejn. V nedaleké Rudce u Kunštátu si děti prohlédly Jeskyni Blanických rytířů a v jejím okolí i Zahradu smyslů. Na kopci Milenka vystoupali na 18 m vysokou Burianovu rozhlednu. Výlet se po všech stránkách vydařil, i počasí vyšlo na jedničku, a děti se vracely domů se spoustou krásných zážitků.

Výběr fotografií.    
 

Všechny fotografie.

Den matek

V pátek 11. května odpoledne proběhlo ve 4. třídě již tradiční setkání dětí a maminek u příležitosti oslavy Dne matek. Pozvání přijali i někteří tatínkové, babičky a dědečkové. Děti si stejně jako v minulých letech připravily program plný zpěvu a tance. Básničky, které letos zazněly, si děti složily úplně samy. Premiéru mělo také maňáskové představení pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda, které děti nacvičují v dramatické výchově. Nechyběly ani vlastnoručně vyrobené dárečky pro maminky. Společně jsme se snažili o vytvoření neformálního setkání plného pohody, a to se nám snad podařilo.
 

Dárečky pro maminky

Jako každý rok jsme i letos pro maminky vyráběli drobné dárečky ke Dni matek, které jsme jim na odpolední slavnosti předali.