Vyhledávání

Leden 2018

Pololetní vysvědčení

31. ledna dostaly děti pololetní vysvědčení. Ve 4. třídě je učení mnohem těžší než v loňském roce, navíc nám přibyly některé obtížnější předměty jako vlastivěda a přírodověda, přesto mělo 11 dětí naší třídy vyznamenání.  
 

Vyjmenovaná slova - projekt

Na konci ledna pracovali čtvrťáci na dalším třídním projektu. Tématem bylo tentokrát učivo českého jazyka, které právě dokončili - vyjmenovaná slova. Děti ve skupinkách plnily řadu úkolů. Čekaly je doplňovačky, křížovky, skládanky, tvoření vět s podobně znějícími dvojicemi slov s i/y, hledání příbuzných slov, skládání básní, vymýšlení příběhů. Ke každé řadě vyjmenovaných slov se děti naučily zpívat písničku a nakreslily i pěkné obrázky. 
 

Vyjmenovaná slova v obrázcích

V rámci projektu děti nakreslily krásné obrázky zvířat, rostlin a hub z vyjmenovaných slov.
 

Stínové obrázky

Obrázky zimní krajiny se jsme vyráběli technikou negativ - pozitiv.
 

Ptáčci v zimě

V lednu již tradičně vytváříme obrázky se zimní tematikou.
 

DVANÁCT MĚSÍČKŮ - projekt

Začátek roku 2018 byl ve 4. třídě věnován projektu "Dvanáct měsíčků", který tematicky navazoval na naše vystoupení na školní akademii, kde jsme zahráli operku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře se stejným názvem. Na kalendářní rok se žáci podívali z hlediska lidových pranostik, ale plnili i další úkoly napříč všemi předměty. Nechybělo ani počítání, zpěv a výtvarné činnosti. Výsledky naší práce jsou vystaveny na dolní chodbě naší školy.
 

Dvanáct měsíčků - obrazy z víček

K jednotlivým měsícům děti vyrobily z víček od PET - lahví dekoraci na zeď školní chodby.
 

Dvanáct měsíčků - obrázky

V rámci projektu děti nakreslily na velké čtvrtky obrázky jednotlivých měsíců.