Vyhledávání

Listopad 2016

Vánoční stromečky

Přehlídka vánočních stromečků.
 

Zdobení vánočního stromečku

Letos jsme měli stromeček společně se čtvrťáky. Všechny ozdoby byly laděny do červené a bílé barvy. Čtvrťáci vyráběli keramické muchomůrky a my puntíčkované hvězdičky. 24. listopadu jsme náš stromeček nazdobili a připravili na sobotní slavnost.
 

Vánoční ozdoby

Při příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve Stonařově každý rok vyrábíme ozdoby na třídní stromečky. Letos to byly skládané puntíkované hvězdičky.
 

Karel IV.

9. listopadu proběhl ve všech třídách naší školy projekt věnovaný Karlu IV.  Ve čtvrté třídě se o tomto významném panovníkovi budeme učit podrobněji ve vlastivědě. Letos jsme si vyprávěli jen několik zajímavostí. Dobu Karla IV. jsme ale pojali výtvarně. Děti vyrobily vitrážová gotická okna, rytíře z ruliček od toaletního papíru, kartonu, lepenky a peří, zhotovily pěkné obrázky s korunovačními klenoty, kreslily 100 Kč bankovky s portréty Karla IV. Společně jsme zhlédli také film  Noc na Karlštejně  a zazpívali si písničky Lásko má, já stůňu a Do věží. 10. listopadu navázala na tento projekt akce "Rytířské slavnosti" pro rodiče s dětmi.
 

Korunovační klenoty

Svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko nechal ve 14. století zhotovit Karel IV. Obrázek s korunovačními klenoty jsme vytvářeli při projektu Karel IV. 
 

Rytíři

Při projektu Karel IV. jsme vyráběli postavičky rytířů v plné zbroji.
 

Gotická okna

Součástí projektu o Karlu IV. byla také výroba vitrážových gotických oken, která nám teď zdobí třídu.
 

Dopravní výchova

Na přelomu října a listopadu jsme se ve 3. třídě intenzivně věnovali dopravní výchově. Učili jsme se o bezpečném chování na silnici a na chodníku. Vyrobili jsme si dopravní značky a také autíčka. Děti ve skupinkách vytvořily pěkné plakáty s dopravními prostředky, které jezdí po silnicích, po kolejích, po poli, plují po vodě a létají ve vzduchu. Pracovali jsme s interaktivní tabulí, využili jsme pracovní listy. Naučili jsme se pravidla pro volání na tísňové linky. Prošli jsme hlavní trasu ve Stonařově, ukázali jsme si místa pro bezpečné přecházení a vysvětlili si význam všech dopravních značek. K probraným poznatkům se budeme průběžně vracet, ve čtvrté třídě nás bude čekat i výuka na dopravním hřišti v Jihlavě.
 

Opičí princezna

Městská knihovna v Jihlavě pořádá v tomto školním roce etapovou soutěž "Za pohádkou všemi světadíly". Se skřítkem Kniháčkem se postupně na balónu Fantazie proletíme nad všemi kontinenty a poznáme pohádky z různých zemí. První pohádka se jmenuje "Opičí princezna". Po společné četbě jsme vyplnili pracovní listy a nakreslili obrázky.