Vyhledávání

Listopad 2017

Vánoční ladění

Koncem listopadu proběhl v celé škole projekt "Vánoční ladění", který byl zaměřený na rukodělné činnosti. Ve 4. třídě jsme vyráběli vánoční dekoraci z přírodnin a andílka ze zlatého papíru.
 

Zdobení vánočního stromečku

Letos jsme vyráběli vánoční ozdoby společně s prvňáčky. Zvolili jsme techniku zdobení inkoustem. 23. listopadu jsme stromeček také společnými silami nazdobili.
 

Vánoční svíčky

Třpytivé vánočně laděné obrázky se svíčkami jsme vyráběli technikou trhání a lepení.
 
 Fotografie zde. 

Inkoustoví andělé

Na vánoční stromeček jsme vyráběli modré papírové anděly.
 

Tenkrát na Západě aneb Jak jsem se octnul ve westernu

V listopadu jsme posílali obrázky do soutěže vyhlášené Chvalským zámkem. Všechny obrázky budou vystaveny v prostorách zámku společně s výstavou Jiří Brdečka 100 let aneb Od Limonádového Joa k zázrakům české animace. Nejlepší práce budou vybrány odbornou porotou a odměněny.