Vyhledávání

Prosinec 2018

Vánoční dílny

Čtvrtek  20. prosince jsme jsme už tradičně strávili u rukodělného projektu "Vánoční dílny". Letos jsme vyráběli vánoční dekoraci se sněhulákem, malovali vitráž do okna a vyráběli zimní svícen.
 

Betlém

14. prosince jsme se zúčastnili výchovně vzdělácacího programu Poselství křesťanských Vánoc, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí zejména o lidových betlémech. Společně jsme pak jeden velký betlém vytvořili.
 

Vánoční akademie

13. prosince žáci vystupovali na vánoční akademii v kulturním domě ve Stonařově. Téma, písničky i choreografii si děti vybraly a nacvičily samy - Vánoční zpravodajství televize Nova s písničkami od Mirai, Evy Farné, Johny Machette a Teri Blitzen.
 

Nácvik na vánoční akademii

Děti už od září pilně nacvičovaly na školní vánoční akademii. V prosinci jsme chodili zkoušet také do tělocvičny a do kulturního domu.
 

Zvonečky

Ve výtvarné výchově jsme malovali obrázky vánočních zvonků.
 

Mikuláš

5. prosince naši třídu navštívil Mikuláš.