Vyhledávání

Říjen 2017

Trvalky

28. října 2017 se v Pražské O2 aréně konal koncert k výročí padesátileté spolupráce pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Dvě dívky z naší třídy se tohoto krásného zážitku mohly spolu se svými rodinami zúčastnit. Na koncertě bylo promítáno celkem 50 obrázků dětí a mezi nimi byly úplně všechny výkresy, které do výtvarné soutěže poslaly děti z naší třídy.
 
Fotografie zde   a   zde.

Halloweenské dýně

Zbytky čtvrtek z předchozího výkresu jsme využili pro malování dýní.
 

Letokruhy

Posledním obrázkem, který se vztahuje k tématu stromů, byly kresby letokruhů.
 

Podzimní listy

Obrázky podzimních listů jsme vytvořili ze zbytků čtvrtek a barevnýc papírů. Listy děti dokreslily černým fixem.
 

Den stromů

"Den stromů" je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. V ČR připadá Den stromů na 20. října. Tento den má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou. 20. října jsme si i v naší třídě tento svátek připomněli. Téma prolínalo všemi předměty. Počítali jsme matematické tajenky, při jejichž řešení jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o stromech, ve stromových vybarvovačkách jsme určovali slovní druhy a vypracovávali další úkoly. Těžiště práce ale bylo zejména ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, kde jsme různými technikami a z různých materiálů vytvořili mnoho přírodních dekorací a dalších dílek, které tematicky souvisely s projektem.

Fotografie zde.

Strom ve čtyřech ročních obdobích

Obrázkem stromu ve čtyřech ročních obdobích jsme již v předstihu zahájili náš říjnový projekt.
 

V kruhu závislostí I.

Prví část preventivního programu Charity Třebíč byla věnována škodlivosti kouření. Strávili jsme příjemné dopoledne plné povídání, her a soutěží, ve kterém jsme se dané problematice věnovali. Druhá část, která bude věnována alkoholu, nás čeká 13. prosince.
 

Kompoty

Sklizeň ovoce a zeleniny s sebou přináší dobu zavařování. Spíž plnou kompotů jsme malovali voskovkami a vodovými nebo anilínovými barvičkami.
 
 
 

Podzimní ovoce

Prvním říjnovým výrobkem ve 4. třídě byly plastické obrázky ovoce z barevného papíru.