Vyhledávání

Říjen 2018

Státní znak

Na téma proběhlého projektu jsme ve výtvarné výchově kreslili obrázky. Většina dětí si zvolila státní znak, což vůbec není jednoduché. Kresby ale dopadly velmi dobře.
 

Česká republika - moje vlast

24. října pracovali všichni žáci naší školy na projektu věnovaném 100. výročí založení Československé republiky. V každé třídě probíhaly na toto téma různé činnosti. V naší třídě jsme zahájili písničkou Čechy krásné, Čechy vaše a Chválím tě, země má od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Dále jsme si povídali o významných osobnostech naší vlasti. Děti měly za úkol se přes víkend na projekt připravit a sestavit svůj seznam osobností, které pro naši zemi něco dokázaly. Zazněla jména sportovců, zpěváků, herců, režisérů, hudebních skladatelů, ale i vědců, vynálezců a objevitelů. Obrázky osobností jsme potom nalepovali na vlastnoručně namalovanou lípu. Vyráběli jsme odznak s vlajkou. Ve dvojicích děti skládaly matematické puzzle, kdy k sestavení obrázků státních symbolů počítaly velké množství příkladů na písemné sčítání, odčítání a násobení. Některé děti sestavovaly mapu ČR s krajskými městy. Poslední hodinu jsme se byli podívat na prezentaci projektové činnosti druhostupňových spolužáků, abychom získali představu, co nás bude čekat příští rok. 
 

Školáci

V říjnu děti vyráběly prostorové figurky školáků. Po nějaký čas nám budou zdobit okno naší třídy.
 

Podzim

Koláž z barevného papíru děti tvořily na téma Podzim.