Vyhledávání

Únor 2016

Malujeme karneval

Děti zkusily výtvarně zachytit svoje karnevalové masky. Na kresbu jsme poprvé zkusili použít olejové pastely. 
 

Školní karneval

26. února se konal školní karneval. Všechny děti v naší třídě se na něj pečlivě připravily a představily se v nádherných maskách. Velké poděkování patří také všem maminkám, které dětem s přípravou kostýmů pomohly. 
 

Klauni

Veselé klauny děti namalovaly anilínovými barvičkami.
 

Masky

S blížícím se karnevalem jsme začali se stylovou výzdobou třídy. Masky jsme tvořili technikou prostřihávání a překlápění.
 

Pan Buřtík a pan Špejlička

V průběhu první poloviny února jsme pracovali na projektu, který vycházel z právě přečtené knihy pana Zdeňka Svěráka. Děti samy nebo ve dvojicích pracovaly na celé řadě různorodých úkolů. Soutěžili jsme ve čtení, psaní, počítání, hledali jsme odpovědi na otázky k textu, naučili jsme se zpívat písničku z dílny pánů Svěráka a Uhlíře Pan Buřtík a pan Špejlička, některé děti s pomocí maminek složily i nové sloky, které si k písničce přidáváme a máme ji o to delší. Kreslili jsme plakáty na vystoupení pana Buřtíka a Špejličky s živým drakem, luštili čtyřsměrky a další úkoly. Hlavní postavy knihy jsme také namalovali. Nejlepší výkony dětí byly oceněny medailemi pana Buřtíka a Špejličky..
 

Valentýnská srdíčka

Svátek zamilovaných jsme si ve škole připomněli výrobou papírových srdíček. Někdo vyráběl srdíčko pro maminku, tatínka nebo sestřičku, někdo pro kamarádku nebo kamaráda. Vystřihování malých srdíček na orámování dalo hodně práce, ale děti jsou šikovné a na výrobcích je to vidět.
 

Recitační soutěž - školní kolo

Školního kola recitační soutěže se z naší třídy zúčastnili tito žáci: Michalka Necidová, Nelinka Nováková, Michalka Smutná, Lucinka Špačková, Tomášek Zvěřina a Elenka Zvěřinová. Ve velké konkurenci 1. kategorie, kam patřili všichni recitátoři z 2. a 3. třídy (celkem 14 dětí), se nám podařilo obsadit krásné 1. a 2. místo. Tomášek a Elenka postupují do okresního kola do Jihlavy, kam pojedou 3. března.
 

Zimní sporty

V první únorové výtvarce jsme malovali zimní sporty.