Vyhledávání

Únor 2019

Večerníček

U tématu Večerníčků jsme ještě chvíli zůstali. Ve výtvarné výchově jsme kreslili pohádkové postavičky.
 

Karneval

V pátek 22. února se konal tradiční školní karneval. Děti letos nacvičily jako třída skupinové vystoupení na motivy pohádek z Večerníčku.
 

Pohled do světa hmyzu

14. února jsme se stejně jako ostatní žáci školy zúčastnili zajímavého přírodovědného programu. Seznámili jsme se s mnoha neobvyklými druhy hmyzu a bezobratlých. Během hodinové přednášky jsme si prohlédli spoustu živých brouků, švábů, pavouků, štírů, pakobylek, strašilek, mnohonožek a dalších zajímavých organizmů. Nejvíce ale děti zaujaly larvy. 
 
Fotografie zde.                      Oficiální stránky programu.

Projekt VESMÍR

V první polovině února pracovali páťáci na velkém projektu věnovanému tématu probíranému v hodinách přírodovědy. Žáci četli pověsti o vzniku názvů některých souhvězdí, kreslili k nim ilustrace, zjišťovali informace o planetách a některých významných  kosmonautech, počítali řadu příkladů s vesmírnou tajenkou, ve skupinách se vydali na vesmírnou misi, při které bylo třeba plnit zadané úkoly s vyhledáváním informací o vesmíru na internetu, z PET-lahve a barevných papírů vyráběli rakety, zhotovili i velký model sluneční soustavy, který teď máme vystavený ve třídě.