Vyhledávání

Září 2016

Kolik řečí znáš...

26. září se již od roku 2001 slaví Evropský den jazyků. Právě na tento den jsme si načasovali náš první letošní třídní projekt. Cílem projektu bylo ukázat na rozmanitost jazyků v Evropě, přičemž jsme se zaměřili na státy, se kterými Česká republika sousedí. Protože jsme se letos začali učit angličtinu, byl projekt zároveň vhodnou motivací: chceme se umět v cizích zemích domluvit. Projekt ale nebyl jen čistě jazykový, děti plnily řadu různorodých úkolů. Naučili jsme se zpívat novou písničku z dílny pánů Svěráka a Uhlíře Angličtina, procvičili jsme si malou násobilku ve vybarvovačkách a skládance, naučili jsme se orientovat na mapě (využili jsme nově zakoupenou kobercovou mapu), už umíme jmenovat všechny sousední státy. Projekt byl koncipován jako dvoudenní, druhý den jsme se zaměřili na dorozumívání nevidomých a neslyšících lidí, zkusili jsme si znakovou řeč, vyluštili jsme zprávu v Braillově písmu, plnili jsme úkoly zadané morseovkou. Děti pracovaly po oba dny moc hezky, všichni si zaslouží velkou pochvalu.
 

Tažní ptáci

Zajímavé obrázky vznikly z mačkaného barevného papíru.
 

Podzimní stromy

Stromy v barvách podzimu malovaly děti temperovými barvami. Listy jsou natiskané bramborovým razítkem.
 

Chobotničky

Poslední prací, kterou jsme se ještě ohlédli za uplynulým létem, byly chobotničky pletené z chemlonu.
 

Želvy

V pracovních činnostech jsme vyráběli tyto prostorové želvičky.
 

Lodě

První obrázek letošního školního roku ještě navazuje na právě skončené prázdniny. Loďka v mořských vlnách je vytvořena za použití vodových a anilínových barviček.